Krastings.Cilvēks lūzt

Jums ir dabas taka, kur cilvēks, dienu izstaigājies, var atgriezties pie sava auto pēc kilometriem desmit noguris,bet atpūties un skaistu skatu pilnām smadzenēm? “Jā- bruciet uz Siguldu baudīt rudeni!”- WRONG! “Krimuldā pie baznīcas esot sākums sakarīgai takai, esi bijis?” RIGHT! Principā gribas atbalstīt vietas, kur nav jāstāv stunda satiksmes sastrēgumos laikā, kad lapu zelts… Krimulda […]