Talko Līgatnē!

Līgatnē kā jau izsenis apdzīvotā vietā, kas turklāt atrodas Gaujas krastā, ir savs pilskalns. Tā kā pilnvērtīgi arheoloģiskie pētījumi šeit nav veikti, par pilskalnu ir maz informācijas. Pēdējā laikā ir radusies versija, ka šeit varētu būt meklējama vēsturiskā Sateklas pils.

Talka Piltiņkalnā

Svētdien, 11. aprīlī no desmitiem rītā Drustu Piltiņkalns uz pavasara talku pulcinās visus, kam patīk rosīties dabā. Izvelciet no šķūnīšiem vajadzīgos darbarīkus – grābekļus, lāpstas, cirvjus un zāģus – un ņemiet tos līdzi! Ļoti noderēs arī pļavas puķu sēklas vai stādāmās puķes, kas negaršo gliemežiem.