Talka Piltiņkalnā

Svētdien, 11. aprīlī no desmitiem rītā Drustu Piltiņkalns uz pavasara talku pulcinās visus, kam patīk rosīties dabā. Izvelciet no šķūnīšiem vajadzīgos darbarīkus – grābekļus, lāpstas, cirvjus un zāģus – un ņemiet tos līdzi! Ļoti noderēs arī pļavas puķu sēklas vai stādāmās puķes, kas negaršo gliemežiem.